Ορόσημα: Η ανάπτυξη ομιλίας και λόγου

Ορόσημα: Η ανάπτυξη ομιλίας και λόγου

Η ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου του παιδιού είναι διαφορετική και αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία.
O κάθε γονέας οφείλει να είναι ενήμερος για να τα αναπτυξιακά στάδια λόγου και ομιλίας και να παρατηρεί την ανάπτυξη του παιδιού του με βάση αυτών.

Λαμβάνοντας,όμως, υπόψιν του ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.
Παρακάτω παρατίθενται τα ορόσημα ανάπτυξης ομιλίας και λόγου.

4 ετών
-1500 λέξεις
-Σύνθετη σύνταξη
-Αντιλαμβάνεται τον αόριστο χρόνο
-Πλάθει φανταστικές ιστορίες
-Αντιλαμβάνεται χρονικές έννοιές
-Κατακτάει τους περισσότερους φθόγγους, εκτός το /s/ και το /r/

5- 6 ετών
-1500 λέξεις
-Σύνθετες προτάσεις
-Οργανωμένη σκέψη και αφήγηση ιστορίας
-Χρησιμοποιεί τους χρόνους ρημάτων, σύνταξη.
-Αρθρώνει σωστά όλους τους ήχους.
-Αντιλαμβάνεται τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, δηλαδή ότι οι λέξεις έχουν και γραπτή μορφή.

Στάδια Ανάπτυξης της Ομιλίας

12 μηνών
-Αναγνωρίζει το όνομα του
-Κατανοεί απλές εντολές
-Κατανοεί τις λέξεις:
-«μαμά, μπαμπά»
-Μιμείται λέξεις γνωστές και ήχους ζώων.

2 ετών
-200-500 λέξεις
-Προτάσεις 2-3 λέξεων
-Ρωτάει
-Ονομάζει τις κούκλες του
-Ξεκινάει να συγκεντρώνεται στις εικόνες των βιβλίων.

3 ετών
-1000 λέξεις
-Προτάσεις 3 έως 4 λέξεων
-Διηγείται απλές ιστορίες, τραγουδάκια
-Γνωρίζει τα βασικά χρώματα,
-Χωρικές έννοιες (μεγάλο-μικρό)
-Η ομιλία του γίνεται κατανοητή και παρακολουθεί πολύπλοκες συζητήσεις

Ειρήνη Κοτσάνπαπα BSc Λογοπαθολόγος Λογοπεδικός MSc Eιδική Παιδαγωγός

Κλινική Λογοθεραπείας, Ειρήνη Κοτσάνπαπα

Σχολιάστε