μοντεσόρι

Η μέθοδος Μοντεσσόρι

Μία από τις παιδαγωγικές μεθόδους, που ακολουθείται σε αρκετά κέντρα προσχολικής αγωγής είναι η μέθοδος Μοντεσσόρι, την οποία ανέπτυξε η … Περισσότερα