Ψυχολογία


Ειδική μαθησιακή διαταραχή

Ο οκτάχρονος Στέφανος δυσκολεύεται στην ανάγνωση, διαβάζει με αργό ρυθμό, στην πραγματικότητα συλλαβίζει, συχνά αντικαθιστά συλλαβές ή παραλείπει λέξεις. «Αρχίσαμε … Περισσότερα…