Δήμος Αγίου Βασιλείου: Εκπαιδευτικές δράσεις από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

|

Με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας, συνεχίζει τη λειτουργία του το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, υλοποιώντας προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω τηλεκπαίδευσης.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος ενημερώνει ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίου Βασιλείου μπορούν να δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα:

1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 ώρες
2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25 ώρες
3 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50 ώρες
4 Βασικά Αγγλικά Α1 50 ώρες
5 Βασικά Γερμανικά Α1 50 ώρες
6 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25 ώρες
7 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25 ώρες
8 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10 ώρες
9 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός 12 ώρες
10 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός 12 ώρες
11 Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία Ομάδων τοπικής δράσης 25 ώρες
12 Τοπική Ιστορία 25 ώρες
13 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 ώρες
14 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25 ώρες
15 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25 ώρες
16 Εξαρτήσεις και πρόληψη 15 ώρες

Τα τμήματα μάθησης, λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αγίου Βασιλείου
Τηλ. : 2832340203 – 2832340223
Ταχ. Διεύθυνση: Σπήλι
Email:

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προηγούμενες

Προετοιμάζοντας την τέλεια βάπτιση!

Διαδικτυακό bulling: Τι πρέπει να γνωρίζουν παιδιά και γονείς!

Επόμενη

Σχολιάστε