Δραστηριότητες


λάζαρος

Λάζαρος, ο Δίκαιος!

Ο Λάζαρος είναι πρόσωπο της Καινής Διαθήκης, φίλος και μαθητής του Χριστού, ο οποίος «ηγέρθη εκ νεκρών» προαναγγέλλοντας την Ανάσταση … Περισσότερα…