Οι αγρότισσες της Κρήτης

Η ζωή μιας εργαζόμενης γυναίκας, όταν είναι παράλληλα σύζυγος και μητέρα, είναι δύσκολη, πόσο μάλλον όταν η εργασία της είναι στην ύπαιθρο!

Της Αγγελικής Λενακάκη

Στην περιοχή της Μεσαράς, στη νότια Κρήτη, στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι ασχολούνται  με τις αγροτικές καλλιέργειες, ελιές και θερμοκήπια. Στην αγροτική λοιπόν οικονομία της περιοχής μας, σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας αγρότισσας, η οποία είτε από επιλογή, είτε μην έχοντας άλλη επιλογή, προσφέρει την εργασία της στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση! Όμως ο ρόλος της δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την εργασία, αφού παράλληλα μπορεί να ασχολείται και με άλλους τομείς της επιχείρησης, αλλά και με τις υποχρεώσεις του σπιτιού και βέβαια με την ανατροφή των παιδιών της!

θερμοκήπια

Ζώντας σε αυτή την ευλογημένη περιοχή και έχοντας καθημερινή επαφή με αυτές τις γυναίκες, συνεχίζω να απορώ με τις αντοχές τους! Βλέποντας τις να εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες μέσα στα θερμοκήπια, να μοχθούν για να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον και παράλληλα να καταφέρνουν να συντηρούν το νοικοκυριό τους, να ασχολούνται με τα παιδιά τους και να είναι συνεπείς και σε όλες τους τις κοινωνικές υποχρεώσεις! Και πάντα με το χαμόγελο!

Αυτές είναι οι γυναίκες της υπαίθρου, οι αφανείς και αθόρυβες ηρωίδες! 

Κι όμως παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα της υπαίθρου, δεν αναγνωρίζεται και δεν καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της γυναικείας αγροτικής απασχόλησης και την αδυναμία λήψης μέτρων ενδυνάμωσης.

αγρότισσα

Επίσης υπάρχουν ουσιαστικές αρνητικές διαφοροποιήσεις στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της πολιτείας, αλλά και γενικότερα, προς τις μητέρες αγρότισσες, σε σχέση με τις αστές μητέρες. Ακόμα και στις πληρωμένες άδειες λοχείας και φροντίδας παιδιού οι αγρότισσες δεν έχουν κάποια μέριμνα.

Στοιχεία από τη γγ Ισότητας των Φύλων

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε μελέτη της αναδεικνύει μια σειρά από θέματα που απασχολούν την αγρότισσα, τα οποία συνοψίζονται ακολούθως:

Η ισότητα στις ευκαιρίες πρόσβασης στην ιδιοκτησία γης

-Στην Ελλάδα τα 2/3 της συνολικής γεωργικής έκτασης δηλώνεται ότι κατέχεται από γυναίκες. Παρά όμως την ιδιοκτησία γης και τον τίτλο του αρχηγού της εκμετάλλευσης φαίνεται να έχουν συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
-Οι εργασίες που ασκούν οι αγρότισσες ως «νοικοκυρές» ή/και ως «συμβοηθούντα μέλη» σε επιχειρήσεις ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν αναγνωρίζεται ως αμειβόμενη εργασία, αλλά ως καθήκον που οι γυναίκες πρέπει να προσφέρουν στο πλαίσιο του ρόλου τους,

Η δυναμική που προσδιορίζει η συλλογική δραστηριότητα των γυναικών

-Στην Ελληνική ύπαιθρο στις αρχές του αιώνα λειτουργούσαν 70 γυναικείοι συνεταιρισμοί. Ο αριθμός τους πλέον ξεπερνά τους 140 με πολλαπλά επιτυχημένα παραδείγματα στο χώρο της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της οικοτεχνίας κλπ
-Η κρατούσα ακόμη αντίληψη, αν και σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με αυτή του παρελθόντος, για τη διάκριση των οικογενειακών υποχρεώσεων και τη διαφορετική κατά φύλο δυνατότητα δραστηριοποίησης.

Η 15η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 2007 ως ημέρα για το εορτασμό της γυναίκας της υπαίθρου, της γυναίκας αγρότισσας. Η ετήσια αυτή γιορτή αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της στην αγροτική παραγωγή και στην λειτουργία της αγροτικής κοινωνίας. Ειδικά στη γεωργία αποτελεί ζωτικό πόρο, αλλά και στην αγροτική οικονομία ευρύτερα, είτε ως εργάτρια γης, είτε ως επιχειρηματίας.

Σχολιάστε