Μαθησιακό Έλλειμμα ή Μαθησιακές Δυσκολίες;

Μαθησιακό Έλλειμμα ή Μαθησιακές Δυσκολίες;

Τα τελευταία χρόνια η προσοχή και το ενδιαφέρον τόσο των γονέων όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας, επικεντρώνεται συχνά στα προβλήματα μάθησης που αντιμετωπίζουν πλέον τα περισσότερα παιδιά στο σχολείο και τα οποία οφείλονται είτε στο μαθησιακό έλλειμμα ή μαθησιακά κενά (15% περίπου του μαθητικού πληθυσμού) είτε στις μαθησιακές δυσκολίες (ήπιες 7% ή ειδικές 3%).

Τον όρο «μαθησιακό έλλειμμα», τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την δυσκολία που έχει ένα παιδί στην διαδικασία της μάθησης και η οποία οφείλεται σε εξωγενής παράγοντες, όπως είναι η ελλιπής σχολική του φοίτηση, η ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις, η πολυπολιτισμική υστέρηση, η μετανάστευση κ.ο.κ. Το παιδί, λοιπόν, με μαθησιακό έλλειμμα δεν παρουσιάζει αναπτυξιακές ανεπάρκειες!
Από την άλλη, με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» αναφερόμαστε σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση και στην χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού και μαθηματικών.

Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στον άνθρωπο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και τον ακολουθούν σε όλη του την ζωή. Τέλος, οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρατηρούνται ταυτόχρονα και με άλλα προβλήματα, όπως αισθητηριακή βλάβη, νοητική υστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ή με εξωγενείς επιρροές, όπως πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, υστερημένο γλωσσικό περιβάλλον, χωρίς, όμως, να θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα αυτών των επιρροών.
Τα παιδιά με μαθησιακό έλλειμμα χρειάζονται αλλαγές στην μαθησιακή διαδικασία, όπως ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, περισσότερος και ποιοτικότερος διδακτικός χρόνος, περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και εμπέδωση του διδακτικού υλικού, οργάνωση μελέτης, καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στον μετριασμό ή ακόμα και στο ξεπέρασμα του προβλήματός τους.
Τα παιδιά, όμως, με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται κάτι περισσότερο από μια ενίσχυση της διδασκαλίας. Η προσέγγιση αυτών των δυσκολιών οφείλει να είναι διαγνωστικο-διορθωτική, δηλαδή, να εντοπίζονται και να αναλύονται οι δυσκολίες, τα κενά και η εσφαλμένη προϋπάρχουσα γνώση τους και να διορθώνονται μεθοδικά και συστηματικά.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρήζουν εξατομικευμένου προγράμματος σχεδιασμένο σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους έλλειμμα-ειδικώς σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού και όχι σύμφωνα με την σχολική τάξη στην οποία βρίσκονται και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο με τα παιδιά που έχουν μαθησιακό έλλειμμα, γιατί η αντιμετώπιση τότε θα είναι ελλιπής και μάταιη για το παιδί!


Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ειρήνη Μ. Χαλκιαδάκη, Νηπιαγωγός-Ειδική Παιδαγωγός (BSc, MSc)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28920 23368 και 6987 498962

Instagram: epikentro_topaidi

FB: Επίκεντρο το παιδί-Υπηρεσίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Σχολιάστε