Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σπηλίου: Ένας καινοτόμος θεσμός για την εκπαίδευση ενηλίκων

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι σύγχρονα δημόσια σχολεία τα οποία δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους ενήλικες δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση τους! Η λειτουργία τους έχει ξεκινήσει στη χώρα μας από το 2000 και υπάρχουν δομές σε όλη τη χώρα!

Ένα από τα ΣΔΕ που ξεχωρίζει για τις δράσεις του, είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στο Σπήλι Αγ. Βασιλείου, παράρτημα του ΣΔΕ Ρεθύμνου! Ο  κ. Θεόδωρος Τσοβίλης, εκπαιδευτικός στο ΣΔΕ Σπηλίου μας μιλάει για τα ΣΔΕ, τη φιλοσοφία τους, τη διαφορά τους από το εσπερινό Γυμνάσιο και ότι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους μελλοντικούς μαθητές του!


Συνέντευξη στην Αγγελική Λενακάκη


Ο κ. Θεόδωρος Τσοβίλης, εκπαιδευτικός στο ΣΔΕ Σπηλίου

Τι είναι το ΣΔΕ και σε ποιους απευθύνεται;

Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι ένα σχολείο για ενήλικες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα σχολείο και μια δομή εκπαίδευσης και συμπερίληψης ενηλίκων, οι οποίοι βρίσκονται για χρόνια εκτός κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Μπορούν να εγγραφούν σε αυτό και να φοιτήσουν και ημεδαποί αλλά και αλλοδαποί, οι οποίοι όμως γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Ποιος ο στόχος και η φιλοσοφία του;

Βασικός στόχος του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας είναι οι ενήλικες να επιστρέψουν στην εκπαίδευση και να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί οι ενήλικες να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και να επανασυνδεθούν τόσο με την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση όσο και με την αγορά εργασίας.

Η φιλοσοφία του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας είναι ότι είναι ένα ανοιχτό και ευέλικτο σχολείο συμπερίληψης για τους ενήλικες, το οποίο πέραν από την προσωπική τους καλλιέργεια τους προσφέρει και απολυτήριο ισοδύναμο με το απολυτήριο γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών του ΣΔΕ είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των ενηλίκων μαθητών. Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι μαθητοκεντρικές, σύγχρονες και εστιάζουν στη βιωματική μάθηση, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τόσο γνώσεις όσο και κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας και από έναν σύμβουλο ψυχολόγοι. Η συμβουλευτική, γίνεται τόσο μέσα στην τάξη όσο και κατ’ ιδίαν στους εκπαιδευόμενους.

Ποια η διαφορά από το εσπερινό γυμνάσιο;

Το εσπερινό γυμνάσιο, κατά την άποψή μου, απευθύνεται τόσο σε ανήλικους όσο και σε ενήλικες μαθητές που δεν μπορούν λόγω εργασίας να φοιτήσουν σε ένα πρωινό γυμνάσιο, ενώ το ΣΔΕ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες μαθητές, οι οποίοι για κάποιο λόγο απέχουν από την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών στα ΣΔΕ είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών, ενώ υπάρχουν μόλις οκτώ διαφορετικά μαθήματα – γραμματισμοί.

Στα ΣΔΕ δίδεται έμφαση στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ενώ η αξιολόγηση των μαθητών είναι περιγραφική. Επιπλέον, στα ΣΔΕ οι μαθητές υποστηρίζονται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά από ψυχολόγο αλλά και από σύμβουλο σταδιοδρομίας, οι οποίοι συντελούν στην ομαλή ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας.

Γιατί ένας ενήλικας να εγγραφεί στο ΣΔΕ και τι επιλογές έχει αφού ολοκληρώσει τη φοίτηση του σε αυτό;

Ένας ενήλικας που θέλει να επιστρέψει στο σχολείο και να ολοκληρώσει την υποχρεωτική του εκπαίδευση θα μπορούσε να γραφτεί σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Η φοίτηση είναι απογευματινή, το πρόγραμμα σπουδών ευέλικτο και η φοίτηση αλλά και η αξιολόγηση είναι πιο εύκολα σε σχέση με ένα τυπικό εσπερινό γυμνάσιο.

Επίσης, στα ΣΔΕ υπάρχει το μάθημα «Σχέδιο Δράσης», όπου εκεί οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιούν διαθεματικές δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και το ευχάριστο σχολικό περιβάλλον. Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιούνται και σε χώρους εκτός του σχολείου, όπως μουσεία, εργαστήρια κι εκθέσεις και γενικά δίνεται έμφαση στο άτομο και στην κοινωνική συμπερίληψη.
Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έχει διετή φοίτηση, 4 εξάμηνα, και στο τέλος χωρίς κάποια διαδικασία εξετάσεων χορηγεί απολυτήριο ισότιμο με αυτό του γυμνασίου. Οι απόφοιτοι του ΣΔΕ μπορούν να συνεχίσουν σε ένα γενικό ή επαγγελματικό λύκειο, σε κάποια επαγγελματική σχολή ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, έχοντας στα χέρια τους ως προσόν το απολυτήριο ενός γυμνασίου.

Το ΣΔΕ Σπηλίου, παράρτημα Ρεθύμνου, πότε ιδρύθηκε;

Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στο Σπήλι του δήμου Αγίου Βασιλείου αποτελεί παράρτημα του ΣΔΕ Ρεθύμνου και ιδρύθηκε το 2019. Στα 2,5 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν αρκετές κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ενώ στα τέλη του Ιουνίου 2021 είχε και τους πρώτους αποφοίτους του.

Στο ΣΔΕ Σπηλίου, μπορούν να φοιτήσουν μαθητές και από άλλες περιοχές;

Στο ΣΔΕ Αγίου Βασιλείου στο Σπήλι μπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν μαθητές από οποιαδήποτε περιοχή, χωρίς να υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί.

 Πότε ξεκινάνε οι εγγραφές και ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών και η διάρκεια του;

Οι εγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το 2022 – 2023, μόλις ξεκίνησαν και θα κρατήσουν για αρκετό καιρό. Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο χρόνια και τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται στα τέλη του Ιούνη. Η οργάνωση των μαθημάτων γίνεται σε οκτώ γραμματισμούς και το Σχέδιο Δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα είναι Γλωσσικός Γραμματισμός, Αριθμητικός Γραμματισμός, Πληροφορικός Γραμματισμός, Κοινωνικός Γραμματισμός, Επιστημονικός Γραμματισμός, Αγγλικός Γραμματισμός, Περιβαλλοντικός Γραμματισμός και Αισθητικός Γραμματισμός και το Σχέδιο Δράσης, όπου συμμετέχουν όλοι μαθητές και οι καθηγητές σε ομάδες συνεργασίας.

Περιβαλλοντική δράση για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 4-6-2021
Παίζοντας παλια παιχνίδια στην αυλή
Εκδρομή και πεζοπορία στο Άγιο Πνεύμα 18-6-2021
Αποφοίτηση 28-6-2021
Προτζεκτ κατασκευές και χειροτεχνίες 2021-22

Σχολιάστε