Συνταξιοδότηση: Και τώρα τι;

Οι μέρες εργασίας σας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Η ζωή σας είναι έτοιμη να αποκτήσει μια νέα πορεία. Τι σημαίνει αυτό το νέο ξεκίνημα για εσάς;

Η γεροντολογία αποκτά νέο ενδιαφέρον, βαθειά σημασία και ανάγκη διερεύνησης εφόσον το ποσοστό συνταξιοδότησης έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στα συνταξιοδοτικά προγράμματα, στο εργατικό δυναμικό και στις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νεότερους εργαζόμενους.

Η συνταξιοδότηση ωστόσο, δεν έχει μόνο κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα, αλλά θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους.

Τι επηρεάζει η συνταξιοδότηση;

-Τον τρόπο με τον οποίο περνούν το χρόνο τους οι ηλικιωμένοι
-Το ύψος του εισοδήματός τους
-Τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρούν
-Τη σωματική και ψυχική τους υγεία, την αυτοεκτίμηση
-Την ευτυχία και την ικανοποίηση από τη ζωή.
-Τέσσερις τύποι συνεπειών της συνταξιοδότησης: εισόδημα, υγεία, δραστηριότητα και συμπεριφορά.

Εισόδημα

Ευρέως αποδεκτό είναι ότι το εισόδημα μειώνεται κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης, παρόλα αυτά έρχονται έρευνες σε διεθνές επίπεδο, που απομυθοποιούν αυτή την πεποίθηση.

Η οικονομική ενίσχυση της συνταξιοδότησης (περιουσιακά στοιχεία σε ενοικίαση, απλότερος τρόπος ζωής, αξία κατοικίας και κατά πόσον λαμβάνονται κουπόνια διατροφής ή συμπληρωματικό εισόδημα ασφαλείας), σε συνδυασμό με το ποσό χρημάτων που λαμβάνονται από το κράτος, μπορούν να δημιουργήσουν κατάλληλες προδιαγραφές για την τρίτη ηλικία.

Υγεία

Άλλος ένας αστικός μύθος καταρρίπτεται, καθώς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο ότι η συνταξιοδότηση έχει άμεση επίπτωση στην υγεία.

Πάλι βάση μελετών, μόλις 0,01 έως 0,04 κυμαίνεται το ποσοστό που αποδεικνύει ότι χειροτερεύει η υγεία λόγω της συνταξιοδότησης.

Δραστηριότητα

Εξ ορισμού, το ποσό της δραστηριότητας που επιφέρει η επαγγελματική απασχόληση μειώνεται με τη συνταξιοδότηση, αλλά ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν η συνταξιοδότηση τείνει να αυξάνει, να μειώνει ή να μην έχει καμία επίδραση σε άλλους τύπους δραστηριότητας.

Κατά τη συνταξιοδότηση το άτομο αποκτά χρόνο τον οποίο δύναται πλέον μα αφιερώσει στις δραστηριότητες που ακολουθούσε πριν. Συγκεκριμένα, αυξάνεται η δραστηριότητα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο, η δραστηριότητα αυτοφροντίδας, ο χρόνος με φίλους, η εθελοντική εργασία και ο εκκλησιασμός. Υπήρχε επίσης αύξηση στο ποσοστό των φίλων των οποίων συναντούν στην καθημερινότητα τους σε σχέση με πριν.

Επίσης, η συνταξιοδότηση δεν είχε σημαντική επίδραση στο μέγεθος της οργανωτικής δραστηριότητας.

Συμπεριφορά και στάση ζωής

Η μόνη παράμετρος η οποία είχε τόσο αρνητικά όσο και θετικά αποτελέσματα σε ίσο βαθμό.

Η ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο από τη ζωή του, η ικανοποίηση του χώρου διαμονής του και η αίσθηση ευτυχίας που διέπει το άτομο δεν συσχετίστηκε σημαντικά με τη συνταξιοδότηση αλλά με την ποιότητα ζωής που είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ικανοποίηση από τη ζωή είχε μια ελαφρά αρνητική σχέση με τη συνταξιοδότηση. Χάνεται η πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι περισσότερο και παύει να θέτει νέους στόχους.

Τα συναισθήματα της δικής τους κοινωνικής αξίας έχει θετικές σχέσεις με τη συνταξιοδότηση, αλλά ο συνταξιούχος αισθάνεται λιγότερο χρήσιμος και επιδεικνύει περισσότερο αρνητικό συναίσθημα, διότι χάνεται η επαγγελματική ταυτότητα και η προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Συντάκτης: Μελίτα Βασιλειάδου

flowmagazine.gr

Σχολιάστε