Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και στον Κόκκινο Πύργο!

|

Τοποθετήθηκαν και στον Κόκκινο Πύργο, οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, για συμβατικά και ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα υπογειοποίησης των κάδων στο οποίο προχώρησε ο Δήμος Φαιστού και περιλαμβάνει τοποθετήσεις σε Μοίρες, Μάταλα, Καλαμάκι, Τυμπάκι και Κόκκινο Πύργο.

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα αποτελεί πρώτιστη οικονομική, οικολογική και ενεργειακή λύση ανάγκης. Το κάθε σύστημα αποτελείται από δύο κοινούς κάδους, χρήσης των ΟΤΑ, αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt ή 1,1m3, με την λειτουργία διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορεί να δεχτεί απορρίμματα συνολικού αρχικού όγκου έως 10m3.

Τα νέα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων αποτελούνται από δύο επίγειους δέκτες απορριμμάτων ένας κυκλικής και ένας παραλληλόγραμμης μορφής προκειμένου να διαχωρίζεται το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης.
Όλο το σύστημα βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία.

Οι δημότες δεν θα ανοίγουν πλέον με τα χέρια το καπάκι του κάδου για να αποθέσουν τα απορρίμματά τους, αλλά θα τον ενεργοποιούν με το πάτημα ενός επιδαπέδιου εμβόλου και θα τον απενεργοποιούν αφήνοντας το ελεύθερο. Παράλληλα οι νέοι κάδοι διαθέτουν φωνητική και οπτική ενημέρωση για το χρήστη σχετικά με το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης.

Στον κάδο με την μπλε σήμανση, θα τοποθετούνται ανακυκλώσιμα υλικά και στον κάδο με την πράσινη σήμανση, αστικά απόβλητα.

Οι κάδοι θα είναι έτοιμοι προς χρήση τις επόμενες ημέρες.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

Το συγκεκριμένο σύστημα:

-Μειώνει το κόστος συγκομιδής έως 90%

-Μειώνει τη συχνότητα συγκομιδής έως και 80%

-Αυξάνει σημαντικά την χωρητικότητα των καδών

-Ενισχύει την ανακύκλωση

-Δεν αποτελεί εστία μόλυνσης, σε αντίθεση με τους κοινούς κάδους

-Διατηρεί το ευρύτερο περιβάλλον καθαρό

-Παρέχεται ευελιξία σε τύπο και διάταξη κάδων

-Χρησιμοποιείται ο υπάρχον στόλος των απορριμματοφόρων χωρίς τροποποιήσεις

Προηγούμενες

Θωρακίζοντας τα παιδιά μας μέσα από την σεξουαλική αγωγή

8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Επόμενη

Σχολιάστε