Εργαστήρια δεξιοτήτων από το Σεπτέμβριο, σε όλα τα σχολεία

|

Σχέδιο για την εισαγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων των εργαστηρίων δεξιοτήτων τον Σεπτέμβριο επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.
Τα εργαστήρια δεξιοτήτων εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά φέτος πιλοτικά σε 218 σχολεία και η κυβέρνηση προσανατολίζεται από την επόμενη σχολική χρονιά να εισαχθούν όχι μόνο σε όλα τα λύκεια της χώρας, αλλά και στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια.

Τα εργαστήρια που λειτούργησαν φέτος πιλοτικά εισήγαγαν τους μαθητές σε διάφορα γνωσιακά αντικείμενα όπως της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, της υγιεινής διατροφής, της οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, του εθελοντισμού κ.ά ενώ ήδη έχει δημοσιευθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η πρόσκληση για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις 26 θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι:

Α) Βασικές θεματικές Ενότητες

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

– Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
– ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
– Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη
– Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά

– Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία
– Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά
– Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη

Ανθρώπινα Δικαιώματα

– Εθελοντισμός -Διαμεσολάβηση
– Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Δημιουργώ & Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία

– STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
– Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με Επαγγέλματα

Β) Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Δεξιότητες 21ου αιώνα
– Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
– Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα σε ψηφιακό περιβάλλον (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)
– Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Δεξιότητες ζωής
– Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
– Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)
– Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)
– Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
– Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)
– Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)
– Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δεξιότητες του νου
– Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)
– Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
– Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
– Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
– Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

Η υπουργός Παιδείας, αναφερόμενη στα οφέλη των εργαστηρίων δεξιοτήτων έκανε λόγο για «αλλαγή φιλοσοφίας στο σχολείο, το οποίο θα εστιάζει πέρα από τη μετάδοση της γνώσης, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, ομαδική δουλειά» και εξήγησε ότι «όλες οι θεματικές μπαίνουν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, ενώ κάθε θεματική είναι σταθμισμένη ανά εκπαιδευτική ηλικία.

Πηγή

Προηγούμενες

Πανακότα με κεράσια

“Έκρηξη” στις προκρατήσεις καταλυμμάτων, ανεβαίνουν οι αφίξεις στην Κρήτη

Επόμενη

Σχολιάστε