Εκπαιδευτικές δράσεις, εξ αποστάσεως, από το Δήμο Φαιστού

|

Ο Δήμος Φαιστού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαιστού, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαιστού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα «ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» για τα ακόλουθα προγράμματα:
Αγωγή Υγείας/Πρώτες Βοήθειες – (25 ΩΡΕΣ)
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) – (50 ΩΡΕΣ)
Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία – (25 ΩΡΕΣ)
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα/e-επιχειρείν – (25 ΩΡΕΣ)
Βελτιώνω τη ορθογραφία μου – (25 ΩΡΕΣ)
Δημιουργία Ιστοσελίδας – (50 ΩΡΕΣ)
Ιστορία της Τέχνης – (25 ΩΡΕΣ)
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) – (25 ΩΡΕΣ)
Βασικά Ιταλικά Α1 – (50 ΩΡΕΣ)
Βασικά Ιταλικά Α2 – (50 ΩΡΕΣ)

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Τηλ. : 2892025026 – 6936992453
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Φαιστού Μοίρες 70400
Email:
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προηγούμενες

Οι λέξεις που χρησιμοποιεί η νέα γενιά και οι μεγαλύτεροι δεν καταλαβαίνουν!

Πανακότα με κεράσια

Επόμενη

Σχολιάστε