Δυσαριθμησία

Η Δυσαριθμησία, εν συντομία, είναι η δυσκολία στην εκμάθηση και κατανόηση των μαθηματικών. Τα παιδιά με Δυσαριθμησία έχουν σημαντικά χαμηλή μαθηματική ικανότητα από την αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η σχολική τους επίδοση ή και άλλες δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματική ικανότητα.
Συν τοις άλλοις, η Δυσαριθμησία έχει βιολογική βάση και χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική δυσλειτουργία, σε τομείς που σχετίζονται με τις έννοιες της ποσότητας, των αριθμών και των πράξεων. Επίσης, ο τρόπος επιρροής της ανά άτομο είναι διαφορετικός, όπως και οι πρώτες ενδείξεις της, μπορεί να εμφανιστούν σε διαφορετικό στάδιο της ζωής του κάθε ατόμου.

Τα παιδιά με Δυσαριθμησία δυσκολεύονται να αναπτύξουν αριθμητική σκέψη με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρνουν στις αριθμητικές πράξεις. Επιπρόσθετα, δυσκολεύονται στη σειροθέτηση και στην κατηγοριοποίηση, έχουν αρκετά μειωμένη ικανότητα αντιστροφής και επειδή δυσκολεύονται σε έννοιες ποσοτήτων, μεγεθών και σχέσεων μέσα στο χώρο, δεν έχουν καλά αποτελέσματα και στο μάθημα της γεωμετρίας. Αν και καταφέρνουν πολλές φορές να κάνουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό δεν μπορούν να κάνουν αφαιρέσεις και διαιρέσεις. Καταφέρνουν να κάνουν πράξεις με το μυαλό, αλλά δεν μπορούν να τις γράψουν. Συνήθως τελειώνουν πρώτοι στο μάθημα τις μαθηματικές ασκήσεις, αλλά τις έχουν όλες λάθος. Τέλος, έχουν σοβαρό πρόβλημα μνήμης και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να μάθουν την προπαίδεια.

 

Τα χαρακτηριστικά της Δυσαρριθμησίας ανά ηλικία είναι τα εξής:
Προσχολική ηλικία:
1. Δυσκολία στην αναγνώριση τυπωμένων αριθμών
2. Δυσκολία στην αντιστοίχιση ενός αριθμού με το σύνολο των πραγμάτων που του αντιστοιχεί
3. Αδύναμη μνήμη
4. Δυσκολία στην οργάνωση πραγμάτων σε μια λογική σειρά

Σχολική ηλικία:
1. Δυσκολία εκμάθησης βασικών μαθηματικών πράξεων
2. Αδυναμία ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
3. Αδύναμη μακροπρόθεσμη μνήμη
4. Αποφυγή παιχνιδιών στρατηγικής

Εφηβεία και ενήλικη ζωή:
1. Αδυναμία εκτίμησης κάποιου λογαριασμού
2. Αδυναμία χειρισμού ενός τραπεζικού λογαριασμού
3. Δεν έχουν αίσθηση του χρόνου

Σύμφωνα με τον Καραγιαννάκη, η διδασκαλία των μαθηματικών θα πρέπει να δίνει σε κάθε μαθητή (ανεξαρτήτως του γνωστικού του προφίλ), τη δυνατότητα να προσεγγίσει και να ανακαλύψει τους αριθμούς και κατ’ επέκταση τις αριθμητικές έννοιες και διαδικασίες, μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο με αληθινά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας αυθεντικά υλικά τα οποία έχουν πρακτική εφαρμογή για το ίδιο στην καθημερινότητά του.
Η αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τρόπους διδασκαλίας που εστιάζουν στην κατανόηση των βασικών μαθηματικών εννοιών, λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως, τα δυνατά σημεία του κάθε μαθητή. Μόνο έτσι θα βιώσει επιτυχία ο μαθητής στα μαθηματικά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα απαραίτητα θετικά κίνητρα για να συνεχίσει την προσπάθεια. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας, σύμφωνα πάντα με τον Καραγιαννάκη, ξεκινά μόλις ο μαθητής βιώσει επιτυχία και άρα πιστέψει ότι αξίζει η προσπάθεια.

Ειρήνη Μ. Χαλκιαδάκη, Νηπιαγωγός-Ειδική Παιδαγωγός (BSc, MSc)

“ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ το παιδί”

Σχολιάστε